Img

VEILIGE KLIMAATBEHEERSING IN TANDARTSPRAKTIJKEN

In de dagelijkse gang van zaken in de tandheelkunde, worden personeel en patiënten blootgesteld aan een hoge concentratie van gevaarlijke stoffen in de lucht, waarbij de concentraties op een veel hoger niveau liggen dan in iedere andere omgeving.


De blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen in de lucht betekent dat airconditioning voor tandartspraktijken een absolute noodzaak is om zoveel mogelijk van deze stoffen uit de lucht te filteren en te condenseren, waarbij gelijktijdig de temperatuur op een dusdanig niveau gebracht wordt dat er comfortabel gewerkt kan worden.


Hierbij ontstaat echter het probleem dat sporen en schimmels in de airconditioner achterblijven, waardoor een nieuw gezondheidsprobleem ontstaat. Hiervoor heeft Airlet het DentalCair programma ontwikkeld, een serie airconditioninginstallaties die zichzelf en de passerende lucht desinfecteren door middel van UV desinfectie.